безинтересен

uninteresting, dull
(за приказки, разговори и) tame
(за разказ и) jejune, разг. milk and water
(за представление, пейзаж и) featureless
* * *
безинтерѐсен,
прил., -на, -но, -ни uninteresting, dull; flat; dead-and-alive; (за приказки, разговори) tame; (за разказ) jejune, разг. milk and water; run-of-the-mill; (за представление, пейзаж) featureless, colo(u)rless.
* * *
commonplace; featureless; jejune{dje`dju;n}; milk-and-water: безинтересен film - безинтересен филм
* * *
1. (за представление, пейзаж и) featureless 2. (за приказки, разговори и) tame 3. (за разказ и) jejune, разг. milk and water 4. uninteresting, dull

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • безинтересен — прил. неинтересен, незначителен, дребен прил. безсмислен, блудкав, безвкусен, глупав, плосък, банален, изтъркан, сух, постен, незанимателен прил. бавен, муден, вял, провлачен, замрял, слаб прил. скучен, безсъдържателен прил. без отличителни черти …   Български синонимен речник

 • Бежать или сражаться (Энтерпрайз) — эпизод сериала Звёздный путь: Энтерпрайз «Бежать или сражаться.» «Fight or Flight» Номер эпизода 3 Код эпизода …   Википедия

 • бавен — прил. муден, тежък, ленив, мързелив, нехаен, бездеен, пипкав, туткав, флегматичен, мъчноподвижен, тежка гемия, тежка кирия прил. продължителен, дълъг, дълготраен, дълговременен прил. влачещ се прил. забавен прил. затънтен, маловажен, незначителен …   Български синонимен речник

 • банален — прил. прост, вулгарен, тривиален, простонароден, обикновен, старомоден, изтъркан, просташки, дребен, незначителен прил. отегчителен, досаден, плосък, безинтересен прил. блудкав прил. скучен, вял, безсъдържателен прил. шаблонен, неубедителен прил …   Български синонимен речник

 • безвкусен — прил. блудкав, безсолен, неприятен прил. безсмислен, плосък, безинтересен, прост, глупав, нелеп, незначителен, дребнав прил. безцветен, вял, блудкаво сантиментален прил. воднист, разводнен, безсъдържателен прил. евтин, крещящ прил …   Български синонимен речник

 • безжизнен — прил. мъртъв, бездиханен, безчувствен, бездушен, анемичен, безкръвен, неодухотворен прил. безучастен, равнодушен, студен, неподвижен, инертен, флегматичен прил. бездеен, изчерпан, непроизводителен, еднообразен прил. безинтересен, безцветен,… …   Български синонимен речник

 • без отличителни черти — словосъч. неизразителен, безинтересен, без своя физиономия …   Български синонимен речник

 • безразличен — прил. безучастен, хладен, апатичен, индиферентен, равнодушен, студен, пасивен, бездушен, безчувствен, неутрален, безгрижен прил. чужд, безинтересен прил. вял, безстрастен прил. аполитичен прил. безизразен прил. коравосърд …   Български синонимен речник

 • без своя физиономия — словосъч. без отличителни черти, неизразителен, безинтересен …   Български синонимен речник

 • безсолен — прил. блудкав, безвкусен прил. безсъдържателен, банален, плосък, безинтересен, безсмислен, глупав …   Български синонимен речник

 • безсочен — прил. безвкусен, сух, изсъхнал прил. безсъдържателен, блудкав, безинтересен, постен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.